Finlayson Park School

Kia ora, ko Anne Thompson ahau, te Pouako o TH2.