Finlayson Park School


Te Huringa Rumaki Reo 

He Pepeha

Ko Matukutureia te Maunga - Matukutureia is the Mountain

Ko te Manukatanga o Hoturoa te Moana - Manukatanga o Hoturoa is the Ocean

Ko Puhinui te Awa - Puhinui is the River

Ko Tainui te Waka – Tainui is the Canoe

Ko Ngati Te Ata me te Akitai ngā Hapu - Ngati Te Ata me te Akitai are the Tribes

Ko te Kura o Whinireihana ki Manurewa te Marae – Finlayson Park School is the Marae

Ko Te Huringa Rumaki Reo te Wāhanga Ako - Te Huringa Rumaki Reo is our place of Learning


He Tautake – Philosophy of Te Huringa

Te Huringa ki Tōku Āo Māori, ki Tōku Reo Rangatira, ki Tōku Āo Mōhio'

He Whakatauāki – A Proverb relating to Te Huringa

Mā te Tuakana e tōtika ana i te Teina

Mā te Teina e tōtika ana i te Tuakana

                                                    I te Āo i te Pō, I te Āo i te Pō'                                                             

(Brougham, Reed & Karetu 2007)

Te Huringa is an immersion Māori unit from Years 1 to 8, of seven classrooms, based on the philosophical document 'Te Aho Matua'.  All students access the curriculum through te reo Maori.  At Years 6 to 8 English is introduced for 20% of the time.  Our philosophy is that Te Huringa Rumaki Reo must prepare students for the world of Te Ao Maori and Te Ao Pakeha in which they will continue future educational learning. 

Students transitioning into the unit as new entrants must have attended Kohanga Reo for at least two years.  

Our Pouaarahi or Team Leader is Mihi Morunga.