Logout

Goals for term 1/ Goal for term 3
Saili

Page Writing

My goal for writing is to  improve my handwriting and know how to use new words in my writing.

Use similes, personification and metaphors to make my writing more interesting.

At the end of this year I should be at  Level 4.  

I am currently at Level 3. 

I still need to work on my writing goals. 

New goals.


 

| Edit | Delete

Page Reading

What I need to improve in my reading is  to pronounce new and difficult words using syllables and phonics strategies.

Use the new/difficult words in my story as well as to understand what they mean.

I am currently reading at 12 years. 

At the end of the year I should  be reading at 13 years.

I still need to work on my Goal

 

New goals:

 I also need to work on how to read fluently and also read on the right mileage and change my tone. 


| Edit | Delete

Page Matemtika

I totonu o lau matematika e tatau ona ou iloa isi auala e tele e maua ai  tali ma  iloa le laasaga o loo ou iai. 

Iloiloga: Ua ausia lau sini lenei, aua sa iai isi auala sa ao ina e le faiaoga ia te au.

sini fou.

O lea ou te i le  laasaga E6. E tatau ona ou ausia le laasaga 7 I le faaiuga o le tausaga.

Ia ou iloa vaevae numera tetele. 

| Edit | Delete

Page tusigatala

E tatau ona ou faaleleiina la'u tusitusiga ma I loa sipela upu faigata ma tatau ona ou iloa isi auala eseese e tusi ai la'u tala.

Ia ou iloa faailoga i totonu o la'u tusitusiga ma faaaoga  upu ese e faalelei ai.

| Edit | Delete

Page Faitautusi

O mea oute manao mia  e faaleleiina  lo;u faitau e tatau ona ou  malamalama I le tusi o lei faitauina e a'u. Ma iloa ta'u upu ma sipela upu faigata. Ma ia ou iloa faailoga o I totonu le tusi.

| Edit | Delete

Page Maths

What I need to accomplish for maths is know how to use other strategies  to work out my word problems or equations. Try my best to  figure out the answers myself and not depend on others  My stage for maths is stage E6.

 I have accomplished this goal.

new goals:

I need to know how to divide larger numbers.

 

 

| Edit | Delete

Page Inquiry

I need to  know how to use the thinking strategies to research my interest or topic study.

| Edit | Delete

Page mataupu eseese

 Ia ou iloa uiga o isi upu faigata ma ia ou iloa isi auala e tusi ai lau tala.

| Edit | Delete