Logout

2016
LATU Elizabeth

There is currently no overview for this ePortfolio. Click Edit Overview to create one.

Edit Overview

Blog Achievement

About Me

Posted on 26 August 2016

 Ko Hoku Tupu'anga!!

Ko hoku hingoa ko Elizabeth. Ko hoku ta’u11 eni. Ko ‘eku ha’u mei Tonga pea na’e fa’ele’i pea u ‘ai‘e he ongo matu’aTonga kimu’a pea mau toki hiki mai ki Nu’uSila ni he ta’u2006. Koe hingoa ‘o ‘eku fa’ee ko Oivia Latu pea koeku tamai ko Mosese Latu. Koeku ha’u mei TatakamotongaTongatapu mo  Muitoa Ha’apai. ‘Oku toko5 ‘emau fanau pea koe si’isi’i taha au ‘a ia koe fika 5 ia he fanauKo hoku fanga tokoua ko Unaloto‘a e lahitahafika ua ko Ematolu ko Lavinia pea faa ko Lote Fotu ‘a ia ko hoku ki’i tuonga’ane pe ia oku tokotaha pe. ‘Oku ou sai’ia ‘i he ‘akapulu moe hiphop dance. ‘Oku ou faka’amu keu hoko ko ha tokotahaeti faiva pe motolo.

 

No comments have been approved for this blog post yet.

Comment on this post...

View Blog | Manage | | Edit | Delete