Logout

My Goals for term 1
Annjayna

 Why do we set Goals?

We set goals because it helps us make right choices in life.

Aisea e seti ai ia sini?

Aua e lelei mo matou le fanau mo lo matou lumanai manuia

 

 

 

Edit Overview

Page Reading/Faitautusi

My goals for Reading.

  • I need to use strategies to pronounce new/difficult words correctly.

  • Practice using the comprehension strategies  during my reading.

  • I need to think on my own and work independently.  

  

I am currently at Reading age of 13 years.


 

O ou sini mo le Faitautusi.

  • Faataitai na faaaoga fesili ma tali i le taimi o faitauga tusi.

  • Faaleo, faasilapela ma faataitai sipela o upu fou/upu faigata. 

  • E tatau ona ou iloa ona mafaufau ma galue na o a'u .

O lea ou te faitau i le 14plus tausaga i le faitautusi.

  

| Edit | Delete

Page Writing/Tusigatala

I am currently at L4 Early in English Writing.

At the end of the year I should be at Level 4.

English Writing:
  • Write neatly and present in a highly manner.

  • Use  new and key vocab to make my writing more interesting.Tusiga tala faa-Samoa

  • Tusi faamama ma tusi faalelei la'u tusilima. 

  • Faaaoga upu fou ma upu taua e faamanaia atili ai la'u tala.

 O lea ua ou o'o i le Laasaga 3 i le tusigatala Faa-Samoa.

E tatau ona ou o'o i le Laasaga 4 i le faiuga o le tausaga. 


| Edit | Delete

Page Maths/Matematika

-Practice and confidently use my timetables to solve maths word problems.

-A'oa'oina ma faaaoga atili o lo'u faatele e tali ai fesili o numera upu.

 

I am currently at Stage 7.


| Edit | Delete