Logout

goals for term 1
Fetuao

I need my goals because they help me do my work and it's good because it helps me with what  I need to work on.

Ou te fiafia e faaaoga le sini aua e fesoasoasoani ia te au i au  vaega e manaomia e galue ai.

Edit Overview

Page Reading/Faitautusi

I am currently at Reading age of 12 years and at the end of the year I'm expected to be at reading age of 13.

 

 What do I need to work on?

 I need to practise how to  pronounce difficult words  properly.

 

O a mea e faaleleia?

Faaleoina o upu faigata ou te le iloa ma upu fou .

 Ua ou iloaina ua faaleleia lenei sini.
I know I have achieved my goal. 

Goal for term 3.

 

| Edit | Delete

Page Inquiry/Mataupu suesue.

 Ia ou iloa Fau fesili eseese i le taimi o au suesuega.

I need to know how to form my questions when researching. 

| Edit | Delete

Page Writing/Tusigatala

I am currently at Level 3. At the end  of the year I should be at level 4.

 What I need to work on for writing?

 Is to think harder  to make sure my information is correct.

 

 O le vaega ou te manao e faalelei  i lau Tusigatala?

 

O le mafaufau loloto ina ia mautinoa e sao au faaupuga.

Iloiloga.

Manaomia le toe galue i lau sini lenei.
I still need to work on this goal. 

| Edit | Delete

Page Maths/Matematika

I am currently at stage 6 and at the end of the year I should be at stage 7.

 What I need to work on for Maths?

 I need  to know my 6, 8, 9,  and 12 timetables. 

Use different strategies to work out  the  answers.

 

 Mea e manaomia e galue ai mo le Matematika?

Ia ou iloa lau faatele 6, 8, 9, ma le 12.

Faaaoga  isi auala eseese e maua pe sue ai au tali.

Iloiloga.

E manaomia ona toe galue i au sini nei 

| Edit | Delete