Logout

My Goals
Kerifresh

Why Do We Set Goals?

Beacause if there were no goals how are we going to achieve what we want to do in the future.

Aisea E Seti Ai Sini?

Aua a leai ni sini e faapefea ona ausia tatou sini i le lumanai.

Edit Overview

Page My Goals

My Goals?

Is to get an award for being the best leader, so i could set up a good education for my future.

Be the best leader that i could become.

Join all sports so i could be a good athlete. This will also benefit my health.

coollolsmiley

| Edit | Delete

Page Reading goals

My goals for Reading?

Is to read in 15 minutes and use the dictionary to find the meanings of the hard words in that story in that 15 minutes. 

Pronounce the hard words probably.

O au Sini mo le Faitau tusi?

Faitau se tusi i le 15 minute, faaaoga se tisioanare e sue ai le uiga o le upu i le tala i le 15 minute.

Fa'aleo faalelei upu faigata i le tusi.

 I am currently at Reading age of 12 years.

My expected reading age at the end of the year should be           years 

 O lea oute i le lasaga 12 mo le  faitautusi.

E tatau ona ou faalelei lou faitautusi ma faaaoga tisionare e malamalama atili i ai.

I need to improve on my reading  and use the dictionary so i could understand.

| Edit | Delete

Page Math Goals

My goals for Math?

I need to improve on my timetables before I go to high school.

Use the National Curriculum Mathematics book and other math problems to help me with my work.

O lau Sini mo le Matematika?

Faaaoga tusi fesili Matematika mo lou galuega

Tali ni fesili e 30 i le 10 minute ma vaai pe fia fesili na sao.

 I am currently at stage 6 By the end of the year i should be at stage            

O lea oute galue i le sitepu L4

E tatau ona ou o'o i le    

Aoao lou faatele i le fale poo i le aoga.

E manaomia lou toe galue mo le faaleleia.

I need to work and improve on my work.        

| Edit | Delete

Page Writing Goals

My Writing Goals?

Use the writitng prompts to help me with my writing.

I need to write neatly when im working on my writing  book.

O lou sini mo le Tusigatala?

Tusi faalelei pea ou galue i lau Tusigatala api.

Tilotilo pe o iai se sipela sese i lau galuega.

I am currently at level 3 By the end of the year i should be on level    

Ua ausia lou sini mole tusigatala.     

| Edit | Delete

Page Sipela

 Ia ou iloa vaevae  upu ma tali upu faigata.

| Edit | Delete