Logout

Reading Term 1
Kerifresh


Reading is one of my favourate subjectcoollolcool

Edit Overview

Page Reading Writing

 

FAI SAU MANATU E FAATATAU I LE MATAUPU

O LE MEAALOFA A TUA 

 MANATU:

I lau manatu i le lenei tusi e pei ose mealofa na faia e tua mo sona tei laititi poo se mea taua ia tua. 

 TALA:

 I se tasi aso ina ua tuua aoga, na tipi e Tua ni laufala e lalaga ai se fala mo lona afafine laititi.

 Na fesoasoani lona afafine ia Tua i le lalagaina o lana fala. I le taimi na uma ona lalaga ai le fala na ia tuu i totonu o lana potu mo ia e faaaoga.

 

| Edit | Delete

Page Reading work

 

 Predict what is going to happen in the story 

 Why is the moon upside down

 I think someone wants to know why is the moon upside down

 I think they are researching for information about the moon and why is the moon upside down. 

| Edit | Delete