Logout

Goals
Denjaewl

FAITAUTUSI

 O lea ua ou i le Laasaga 19.

E tatau ona ou i le Laasaga 22 pe a ma'ea tausaga e 3 talu ona ou aoga.

Ia malamalama i le faauigaina o faailoga lolomi e ala i le faaaogaina o le leo.

Faamatalaga a Matua: Lagona le fiafia

Faafetai i faiaoga mo le galuega faigata.

O le a taumafai e fesoasoani malosi i  meaaoga a Denjaewlan i le fale ina ia laasia ana faamaumauga.

TUSITUSIGA

O lea ua ou i le Laasaga 1.

E tatau ona ou i le Laasaga  2Amata  pe a ma'ea tausaga e 3 talu ona ou aoga.

Faaaoga piriota po o faailoga fesili e faauma ai fuaiupu, ma faaaoga sa'o mataitusi lapopoa e amata ai fuaiupu


MATEMATIKA

 

O lea ua ou i le Laasaga 4.

E tatau ona ou i le Laasaga 5 pe a ma'ea tausaga e 3 talu ona ou aoga.

Ia mafai ona ou faamatalaina i le vasega se auala sa ou faaaogaina e tali ai se fesili.

 

Edit Overview