Logout

My learning 2017
James Telea

 O lou igoa o James Telea.

E 6 ou tausaga.

Ou te sau mai le nuu Apia.

Ou te fiafia e taalo lakapi .

Ou te fia fai le galuega o le leoleo aua e loka ai tagata gaoi . 

       

Edit Overview

Page Tusilima / Handwriting

 

| Edit | Delete

Page Inquiry Learning / Suesuega fesilisili

 

| Edit | Delete

Page Matematika / Maths

 

| Edit | Delete

Page Ata / Art

 

| Edit | Delete

Page Jump Jam

 

| Edit | Delete

Page Tusigatala / Writing

 

| Edit | Delete

Page Faitautusi /Reading

 

| Edit | Delete